TAKEDA MOU

ทาเคดา ร่วมกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและศึกษาโรคหายาก

TAKEDA MOU
TAKEDA MOU

ทาเคดา ร่วมกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย

ลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและศึกษาโรคหายาก

TAKEDA MOU

ทาเคดา ร่วมกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและศึกษาโรคหายาก หวังพัฒนาการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่สดใสของคนไทย บริษัท ทาเคดา ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดย มร.ปีเตอร์ สตรีบัล ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ศ.นพรณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ศ.นพ. ธันยชัย สุระ นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ประเทศไทย .พญดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย รศ นพ ฮิโรชิ จันทาภากุล อุปนายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย  ตัวแทนจากชมรมผู้ป่วยโรค HAE ประเทศไทย มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี และมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหายากในประเทศไทย ซึ่งขอบเขตการทำงานในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหายากแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การพัฒนาการวินิจฉัยโรค การส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคหายากบางชนิดในประเทศไทย อีกทั้งขยายขอบเขตการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคหายากเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้การสนับสนุนการศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องโรคหายาก ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายในเรื่องโรคหายากในประเทศไทย การลงนามความร่วมมือนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ ถนนวิทยุ เมื่อเร็ว ๆ นี้

keyboard_arrow_up