ข้าวตราฉัตร

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าวตราฉัตรและไอคอนสยาม ร่วมจัดงานทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม

ข้าวตราฉัตร
ข้าวตราฉัตร

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าวตราฉัตร และไอคอนสยาม

ร่วมจัดงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม

กระทรวงวัฒนธรรม  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ข้าวตราฉัตร และไอคอนสยาม ร่วมจัดงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พบกับนิทรรศการสมบัติอันล้ำค่าของชาติ มีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M  ไอคอนสยาม โดย นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ข้าวตราฉัตร

หมายเหตุ: งาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ไอคอนสยาม   

keyboard_arrow_up