ฟูจิ ซีร็อกซ์

ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดโครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” ปีที่ 4

ฟูจิ ซีร็อกซ์
ฟูจิ ซีร็อกซ์

ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดโครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” ปีที่ 4

ส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบสื่อเสริมทักษะให้น้องๆ ที่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฮิโรอากิ อาเบะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมมอบสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภายใต้โครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” ประจำปี 2561 โดยมอบให้กับน้องๆ ณ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายในงานมีกิจกรรมเสริมทักษะ และให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เด็กดีมีน้ำใจ เรียนรู้ดูแลสิ่งแวดล้อม ร่างกายของฉัน และทายสิฉันคือใคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมฯ จำนวน 10,000 บาท พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ กิจกรรมครั้งนี้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้ ความอบอุ่น ความสนุก และอิ่มท้องกันถ้วนหน้า

ฟูจิ ซีร็อกซ์

โครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” เป็นโครงการ CSR ระดับภูมิภาคของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดีสุดของบริษัทฯ มาผลิตสื่อการเรียนรู้ มอบให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีเป้าหมายจัดพิมพ์และส่งมอบสื่อการเรียนทั้งหมด 100,000 เล่ม ภายในปี 2567

ฟูจิ ซีร็อกซ์

นายฮิโรอากิ กล่าวว่า “แม้โลกเทคโนโลยีจะหมุนเร็วจนสื่อสิ่งพิมพ์อาจไม่ใช่สื่อหลักในโลกธุรกิจ แต่ในโลกแห่งปัญญา หนังสือยังทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการได้รับความรู้ที่จับต้องได้และนำมาทบทวนได้เสมอ”

keyboard_arrow_up