ACSP FAMILY 2018

โบว์ลิ่งการกุศล “ACSP FAMILY 2018” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณ

ACSP FAMILY 2018
ACSP FAMILY 2018

โบว์ลิ่งการกุศล “ACSP FAMILY 2018” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณ

ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ ชัญญ์ญาณ์  ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จัดโบว์ลิ่งการกุศล “ACSP FAMILY 2018” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมี วิโรจน์  ศิริธนาศาสตร์, ทองบัน ทำโยธา, นิรุตต์ เกลียวศิริกุล, กิตติศักดิ์ กันดิศาคุณานนท์ และ มาริษา ซิว มาร่วมงานด้วย ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมกา บางนา

ACSP FAMILY 2018

keyboard_arrow_up