Garena World

Garena World: eSports for all

Garena World
Garena World

งานมหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“Garena World: eSports for all”

การีนา บริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นนำที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเกมออนไลน์ยอดนิยมทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยให้บริการใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยเกมที่เปิดให้บริการและได้รับความนิยมในประเทศไทยได้แก่  League of Legends, EA SPORTS™ FIFA Online 3, Point Blank, Blade & Soul และ RoV (Arena of Valor) นอกจากนี้การีนายังเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนวงการกีฬา eSports ในประเทศไทยและในภูมิภาคมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้มีโอกาสและเวทีในการเข้าแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พัฒนาความสามารถบนเวทีอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

Garena World

การจัดงาน Garena World ภายใต้แนวคิด eSports for all ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย.  2561 ณ Hall 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งถือเป็นงานมหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานกว่า 180,000 คน สำหรับแนวคิด eSports for all มีความหมายว่าทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาอีสปอร์ตได้โดยไม่จำกัด เพศ วัย อายุ การศึกษา หรือคุณวุฒิ หากมีความสนใจเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถแข่งขันได้เป็นทีมโดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพทางด้านร่างกายหรือภาษา โดยการจัดงานนี้มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการพัฒนาของวงการเกมและกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยทั้งด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ บุคลากร นักกีฬาและอาชีพที่เกี่ยวกับวงการเกมและอีสปอร์ต รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจเกมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Garena World

ความสำคัญในการจัดงาน

แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของการีนา ที่ต้องการจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของวงการเกมและอีสปอร์ต เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาตนเองและเป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งเป็นตัวอย่างอันดีให้กับเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในด้านการจัดงานเกมและอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในแง่มุมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากยิ่งขึ้น

Garena World

ประกอบกับในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันจนมีการออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เกมและกีฬาอีสปอร์ตได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมเกมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยผลสำรวจจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตมากกว่า 12% ต่อปี ทำให้เกิดการสนับสนุนในภาพรวมในรูปแบบของการร่วมกันจัดการแข่งขัน ให้การสนับสนุนในด้านการจัดงานและการสนับสนุนทีมนักกีฬาอีสปอร์ต นอกจากนี้กระแสความนิยมของกีฬาอีสปอร์ตก็เพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปจนมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรายการโทรทัศน์หลายสถานี ล่าสุดมีการจัดแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งเกม RoV เป็นรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้ที่จะทำให้คนดูได้มีความเข้าใจถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น

Garena World

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นพื้นที่ให้กลุ่มผู้ใช้บริการของการีนาและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของเกมออนไลน์และกีฬาอีสปอร์ตได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเกมที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้และตอบแทนสู่ผู้ใช้บริการ

2.เพื่อเป็นเวทีให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตทั้งระดับมืออาชีพ และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตชั้นนำ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ร่วมสัมผัสกับกีฬาอีสปอร์ตที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากการเข้าชมการแข่งขันและได้พบปะกับนักกีฬามืออาชีพระดับโลกที่มาเข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศ

3.เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวงการเกมและอีสปอร์ต รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคธุรกิจเทคโนโลยีและอื่นๆให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

4.เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตของไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทย ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในประเทศไทยในแง่มุมใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและด้านกีฬา

Garena World

เป้าหมายในการจัดงาน

1.เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น และเกิดความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจและผลักดันกีฬาอีสปอร์ตของไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

2.เกิดนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับระดับนานาชาติ

3.เยาวชนและผู้สนใจในวงการเกมและอีสปอร์ตได้รับความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นโอกาสในการศึกษาและการสร้างอาชีพที่เกี่ยวกับวงการเกมและอีสปอร์ต เป็นการเตรียมความพร้อมและผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

4.เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตในภาพรวม

Garena World

รายละเอียดการจัดแสดงงาน

  • งาน Garena World: eSports for All จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
  • เวลา 10.00 – 00 น. ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน
  • จัดที่ Hall 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  • บนพื้นที่กว่า 20,890 ตารางเมตร
  • ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รูปแบบพื้นที่การจัดแสดงงานแบ่งเป็น

1.พื้นที่จัดแสดงเกมมือถือและเกมคอมพิวเตอร์ และเวทีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

2.พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและสินค้าด้านไอทีจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

3.พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี VR/AI เกม และอีสปอร์ต จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

4.พื้นที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) Mission for Friends เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรมเพื่อพิชิตภารกิจที่กำหนดไว้ให้สำเร็จและเปลี่ยนความสำเร็จนั้นเป็นยอดเงินบริจาคเข้า “มูลนิธิคนพิการไทย”

keyboard_arrow_up