Regional Day of Service

ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “Regional Day of Service”

Regional Day of Service
Regional Day of Service

ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ Regional Day of Service ”

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional  Day of Service  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ภายใต้โครงการ Chubb English @ Heart  เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีทีมงาน English Technical Camp พร้อมด้วยอาสาสมัครของ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ และ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 – 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร  ให้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กขาดโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน  พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร จำนวน 100,000 บาท อีกด้วย

Regional Day of Service

ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service เป็นกิจกรรมประจำปีของพนักงานชับบ์ ใน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกที่ ชับบ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2555 หรือเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของ ชับบ์ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  มุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส และยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Chubb English @ Heart มีจุดประสงค์ในการยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมวอล์คแรลลี่และฐานต่าง ๆ  เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น”

Regional Day of Service

“เราเชื่อว่ารากฐานการศึกษาที่ดี จะช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยโครงการ Chubb English @ Heart นั้นไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรม แต่ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนให้แก่คุณครู  ในการนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับกิจกรรมสนุก ๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแล้ว พนักงานจิตอาสายังร่วมกันทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักและผลไม้เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย”

โครงการ Chubb English @Hear

ทั้งนี้โครงการ Chubb English @Heart จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเน้นไปยังกลุ่มโรงเรียนขาดโอกาส และอยู่ในจังหวัดที่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจำนวนมาก และจะขยายสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต  เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของสังคมไทย  เป็นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของ ชับบ์ ที่มุ่งทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อตอบแทนทุกชีวิตในสังคมไทยให้ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กับเราอย่างมั่นคงและมีความสุข

keyboard_arrow_up