มาแล้วผลรางวัล Thailand Best Blog Awards by CP ALL

มาแล้วผลรางวัล Thailand Best Blog Awards by CP ALL

มาแล้วผลรางวัล Thailand Best Blog Awards by CP ALL
มาแล้วผลรางวัล Thailand Best Blog Awards by CP ALL

มาแล้วผลรางวัล Thailand Best Blog Awards by CP ALL

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดงานประกาศรางวัล “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” งานรางวัลคุณภาพ เพื่อบล็อกเกอร์มืออาชีพ โดยเชิดชูผลงานคุณภาพและสร้างกำลังใจให้แก่วงการบล็อกเกอร์ไทย พร้อมผลักดันให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ต่อไป โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ Mission to The Moon ผู้คว้ารางวัล BLOG OF THE YEAR,  Spaceth.co รางวัล BEST NEW BLOG, วิทย์สนุกรอบตัว รางวัล BEST KNOWLEDGE BLOG และเพจ “เครือข่ายจิตอาสา” คว้ารางวัลพิเศษ บล็อกสร้างสรรค์สังคม BLOG SOCIAL RESPONSIBILITY

Thailand Best Blog Awards by CP ALL

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมตัดสินรางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณภาพ ต้น ซึ่งได้คัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นเข้าสู่รอบตัดสินเพียง 50 ชิ้นงาน จาก 120 ชิ้นงาน

แบ่งรางวัลออกเป็น 4 สาขา และ รางวัลพิเศษ 1 สาขา ดังนี้

1)BLOG OF THE YEAR บล็อกแห่งปีที่มีผลงานดีที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหารูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ Mission to The Moon

2)BEST NEW BLOG บล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยม มีผลงานโดดเด่นที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ Spaceth.co

3)BEST KNOWLEDGE BLOG บล็อกให้ความรู้ยอดเยี่ยม สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด                        ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ วิทย์สนุกรอบตัว

4)BEST CREATIVE BLOG บล็อกสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม เนื้อหามีความแตกต่างและแปลกใหม่ -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

5)BSR BLOG (BLOG SOCIAL RESPONSIBILITY) บล็อกสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับบล็อกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครือข่ายจิตอาสา

ด้านผู้ชนะเลิศ “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” ทั้ง 4 สาขารางวัล

นายรวิศ หาญอุตสาหะ ตัวแทนจาก Mission to The Moon ผู้คว้ารางวัล Blog of the year – บล็อกแห่งปี เล่าถึงความรู้สึกว่า “เริ่มจากความชอบเขียนหนังสือ แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จึงเขียนเป็นบล็อก ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบ ๆ ตัว ที่สังคมให้ความสนใจ ผ่านคอนเทนต์หลากหลายแพลตฟอร์มตามความสนใจของผู้อ่าน ส่งผลให้วันนี้ได้รับรางวัล ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก และดีใจมาก ๆ มันเป็นแรงผลักดันให้อยากทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นอีก ขอบคุณโครงการฯ งานนี้เป็นงานที่ดีมาก เพราะปัจจุบันสื่อยุคใหม่ต้องพัฒนากันอีกมาก การที่ได้เรียนรู้และรู้จักกันไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อที่จะขยายคอนเทนต์ให้แข็งแกร่งขึ้น และสร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้อ่านร่วมกัน”

นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ตัวแทนจาก Spaceth.co ผู้คว้ารางวัล Best New Blog – Blog หน้าใหม่ยอดเยี่ยม เล่าถึงความประทับใจว่า “ชอบเรื่องอวกาศ เทคโนโลยีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และในไทยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว       เลยทำบล็อกขึ้นมาร่วมกับเพื่อน ๆ โดยนำเรื่องที่น่าสนใจมาย่อยให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลที่ได้รับไม่อยากมองแค่เป็นรางวัล แต่มันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคำว่า Best แปลว่าดีที่สุด แต่ไม่ได้หมายถึงตัวเราเองดีที่สุด แต่ตัวเองเป็นเพียง Best among the other ซึ่งทุกคนเป็น Best ได้ในด้านของตัวเอง และที่สำคัญการได้รับรางวัลเป็นเหมือนตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย         ที่กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริง ๆ”

ดร.พลังพล คงเสรี ตัวแทนจาก วิทย์สนุกรอบตัว ผู้คว้ารางวัล Best Knowledge Blog – Blog ให้ความรู้ยอดเยี่ยม เล่าว่า“จากกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่อยากสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบที่สังคมต้องการ ย่อยเรื่องที่เข้าใจยากให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างเพจที่มีประโยชน์แก่คนอ่าน เมื่อนึกถึงเรื่องวิทยาศาสตร์อยากให้นึกถึงเพจเรา และอยากเห็นคนที่มีความรู้ลุกขึ้นมาทำแบบนี้กันเยอะ ๆ นำความรู้ที่มีเสนอให้แก่สังคมในมุมมองของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องสร้างเพจ หรือบล็อกก็ได้ แต่ทำให้สิ่งที่สร้าง Social Movement ร่วมกันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายพูลปรีชา เอื้อตันรังสี ตัวแทนจาก เครือข่ายจิตอาสา ผู้คว้ารางวัล BSR Blog (Blog Social Responsibility) เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า “เราอยากเห็นสังคมจิตอาสาของเมืองไทยพัฒนามากขึ้น และพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ      ที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้ สำหรับบล็อกเกอร์ผมว่าทุกคนมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในตัว แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือ หยิบเอาความสามารถของเขามาทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบของตัวเอง แต่ก็เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกัน สุดท้ายขอขอบคุณสำหรับรางวัล มันเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานภาคสังคมต่อไปครับ”

นอกเหนือจากการมอบรางวัลดังกล่าว ภายในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเสวนาในคอนเซ็ปต์ “Blog to the Future เมื่อโลกไม่หยุดขยับ บล็อกจะปรับตัวยังไง!”โดยมี Guest Speakers ที่มาร่วมแชร์แนวคิดดี ๆ ได้แก่ คุณสโรจ เลาหศิริ เจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล บรรณาธิการเว็บไซต์ The Matter และคุณวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Happening และยังมีการอัพเดท “Content Creation Trend” อีกด้วย

Thailand Best Blog Awards by CP ALL

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจุดประกายพลังความร่วมมือของเหล่านักเขียนและบล็อกเกอร์ไทยในการขับเคลื่อนสังคมออนไลน์สู่สังคมคอนเทนต์คุณภาพ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่วงการนักเขียนและบล็อกเกอร์ให้ผลิตผลงานออนไลน์ที่มีคุณค่าแก่สังคมสืบไป

Thailand Best Blog Awards by CP ALL

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์:Blogger CP All Facebook: Bloggers Society by CP All

keyboard_arrow_up