นิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” นิทรรศการภาพทรงพระเยาว์ในความทรงจำ

นิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันนี้ ชาว FAVFORWARD และประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถร่วมชื่นชม และเก็บเกี่ยวความทรงจำที่มีต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้อยู่ในใจตราบนิรันดร์ ผ่าน นิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษโดย ธนาคารออมสิน

นิทรรศการภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสารคดีชุดเดียวกัน สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายทอดผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและภาพบรรยากาศจากสถานที่จริง ซึ่งภาพยนตร์สารคดีชุด “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” มีกำหนดออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.45-9.00 น. รวมทั้งหมด 30 ตอน เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

นิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาพต่างๆ ที่นำเสนอเป็นภาพแห่งความประทับใจในอดีตที่หาชมได้ยาก พร้อมเปรียบเทียบกับภาพสถานที่จริงในปัจจุบัน จากการอ้างอิงบุคคลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่มีบันทึกไว้ โดยความอนุเคราะห์จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมงานบินไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่จริงให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญที่บ่มเพาะประสบการณ์เยาว์วัยขององค์พระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้สนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคดีและนิทรรศการ กล่าว

ทั้งนี้ประชาชนชาวไทยสามารถร่วมชมนิทรรศการภาพ ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันนี้ – 15  พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00-22:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

คลิกชม ส่วนหนึ่งของภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก

keyboard_arrow_up