เที่ยวชุมชน

The Traveller: เที่ยวชุมชนแบบ Go Local, Go Central ณ ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

เที่ยวชุมชน
เที่ยวชุมชน

The Traveller: เที่ยวชุมชน แบบ Go Local, Go Central

ณ ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

เที่ยวชุมชน

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวชุมชน ตามแผนปฏิบัติการด้านการตลาดท่องเที่ยวปี 2562 ตามกรอบกลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Creative Tourism โครงการ Go Local, Go Central โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนทั่วไปหันมาสนใจการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น

โดยในครั้งนี้ Fav Forward ได้มีส่วนร่วมไปเยือนกิจกรรมที่ “ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี” ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นครับ…

ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน ถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเป็นแหล่งการเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น เผือก มัน กล้วย ฟักทอง โดยคัดสรรวัตถุดิบทางการเกษตรที่เน้นคุณภาพ ปราศจากสารเคมี อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนการท่องเที่ยวในเชิงวิถี “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ที่นำวิถีความพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยชุมชนได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชน การหาช่องทางในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ประชากรในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้มาศึกษา สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชุมชน

ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

สำหรับโครงการ Go Local, Go Central มีวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้คนทั่วไปมาเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น รวมไปถึงได้เรียนรู้การทำเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างไร อีกทั้งในครั้งนี้ ททท ยังได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะนักศึกษามาดูงาน เพื่อเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ รวมไปถึงนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางด้านการศึกษาอีกด้วย

เที่ยวชุมชน

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความน่าสนใจ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนา คือวัดต่างๆที่มีความสวยงามกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด อาทิ วัดพิกุลทอง,วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร,วัดไทร อีกทั้งยังมีตลาดไทยย้อนยุค บ้านบางระจัน ที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในบ้านบางระจันจริงๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์วีรชนบ้านบางระจัน ที่คนรุ่นหลังควรได้รับรู้

ร้านเฌอแตม

นอกจากการได้ท่องเที่ยวสัมผัสอารมณ์แบบไทยแท้ๆแล้ว ที่จังหวัดสิงห์บุรี ยังมีร้านอาหารแบบร่วมสมัยที่มีความน่าสนใจอีกด้วย เช่นร้านเฌอแตม ร้านอาหารสไตล์ยุโรป เมนูอาหารแบบฟิวชั่นผสมผสาน ทั้งไทยและฝรั่ง ให้รสชาติอาหารแบบใหม่น่าลิ้มลอง

ชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน

เที่ยวชุมชน

หรือรวมไปถึงการเยี่ยมชนสวนมะม่วงชุมชนสองเราเพื่อเรียนรู้การปลูกมะม่วง และการสร้างผลผลิต

เที่ยวชุมชน

เที่ยวชุมชน

จังหวัดสิงห์บุรี

เที่ยวชุมชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทาง ททท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการกระตุ้นให้คนไทย หันมาเที่ยวภาคกลางให้มากขึ้น พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนไทย ด้วยการพร้อมใจติดแฮชแท็ค #เที่ยวภาคกลาง เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดสิงห์บุรีได้รับความสนใจมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นแค่เมืองรองหรือเป็นแค่เมืองผ่าน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com

keyboard_arrow_up