30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ || งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

ผู้นำเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71
ผู้นำเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

WHO # FAV Icon 30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ : อีกไม่นานก็ถึงเทศกาล งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 กันแล้ว โดยครั้งนี้ทางฝั่งธรรมศาสตร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ปีนี้เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 อดใจรอแล้วไปเจอกันนะ แต่ก่อนจะถึงงานบอลฯ อย่าให้เสียเวลา ตาม FavForward มาชมหน้าคร่าตา 30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ ของทั้งสองสถาบันประจำปีนี้กันก่อน แล้วเตรียมพร้อมไปเจอพวกเขาและเธอแบบสวยหล่อจัดเต็มกันวันงานนะครับ

ผู้นำเชียร์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 71

กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)
กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)

กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)
กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)
กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)

กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM ชั้นปีที่ 3

จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)
จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)

จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4

เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)
เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)

เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)
ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)

ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)
ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)

ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1

พชร อตมศิริกุล (ออย)
พชร อตมศิริกุล (ออย)

พชร อตมศิริกุล (ออย)
คณะศิลปศาสตร์ BEC ชั้นปีที่ 3

พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)
พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)

พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)
พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)

พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)
คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (หัวหน้าลีด)

ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)
ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)

ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)
วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)

วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)
คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)
วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)

วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)
สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)

สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM ชั้นปีที่ 3

อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)
อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)

อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)
เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)

เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ภาพ : แฟนเพจ TU Cheerleader FC , IG @tucheerleader

 

 

ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่นที่ 71

กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)
กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)

กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)
ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)

ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)
ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)

ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)
ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)

ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)
ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)

ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)
คณะ นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)
บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)

บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)
ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)

ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)
พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)

พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)
พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)

พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)
ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)

ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)
รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)

รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)
คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2

ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)
ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)

ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)
อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)

อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)
อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)

อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ภาพ : แฟนเพจ CU Cheerleader FC


Story : ธนกฤต ชัยสุวรรณถาวร

CU Cheerleader FAV Icon People TU Cheerleader กนกพร กลำพบุตร์ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ ณัฐรดา ธรรมปัญญา บูชิตา ปิตะกาศ ปวีร์ สมประสงค์ ผู้นำเชียร์ ผู้นำเชียร์จุฬาฯ ผู้นำเชียร์ธรรมศาสตร์ พชร อตมศิริกุล พสุ สิงห์อุสาหะ พิมพรรณ สุขุมวาท พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล พิลิปดา จรรยาประเสริฐ ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล ภาตะวัน ภากรศิลป์ รวงวัชรี ควรทรงธรรม วชิรธร โสมเขียว วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ สุวพัชร หงษ์หยก หัวหน้าลีด อภัณตรี ธีรฉัตรพร อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ อาภาสิริ กิจติถานนท์ เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ เชียร์ลีดเดอร์ เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์
keyboard_arrow_up